Svētajā zemē Izraēlā

13.03.2017
Svētajā zemē Izraēlā
No 28.februāra līdz 8.martam Izraēlā notika pedagogu profesionālās pilnveides kursi par Holokausta izglītības jautājumiem, kurus organizēja Starptautiskā Holokausta skola Yad Vashem Izraēlā ( tulkojumā “Vārda piemiņas institūts”).

Tas ir milzīgs organizācijas Yad Vashem un Izraēlas valdības izveidots komplekss, kur ir izvietotas modernas mācību telpas, mūsdienīga bibliotēka, arhīvs, filmotēka, mākslas muzejs un iespaidīgs vēstures muzejs, kur apmeklētajiem redzams tas milzīgais darba apjoms, lai savāktu nāves nometnēs bojā gājušo vārdus un likteņstāstus, lai neviens vārds nepaliktu nezināms. No 6 miljoniem nogalināto ebreju Holokaustā datēti vairāk kā 4 miljoni, bet darbs turpinās.
 

Bērnu memoriālā muzeja apmeklējums ir ļoti iespaidīgs un emocionāls – stilizētajā tumšajā debess jumā mirguļo 1,5 miljoni mazu zvaigznīšu ( katram nogalinātajam ebreju bērnam) un dziļā klusumā skan bērna vārds un vieta, kur viņš dzīvojis.

Tematiskajās lekcijās Izraēlas vēsturnieki iepazīstināja ar ebreju kopienu un ebreju valsts vēsturi. Cionisma kustības vēsturi ļoti interesantā un interaktīvā ekspozīcijā varēja iepazīt Herca muzejā. Hercs bija cionisma kustības pamatlicējs un cīnītājs par ebreju valsts izveidošanu .

Galvenie temati, kuri kursu lekcijās un praktiskajās nodarbībās tika apskatīti, bija par nacistu veikto Holokausta un genocīda politiku okupētajās Eiropas valstīs II Pasaules kara laikā, par ieslodzīto dzīvi ebreju geto teritorijās un par cilvēkiem, kuri, riskējot ar savām un savu tuvinieku dzīvībām, centās palīdzēt ebrejiem. Ebreju tauta godina šos cilvēkus, katram no viņiem tiek stādīts koks Taisnīgo starp tautām ielejā ( Aleja Pravednikov). Pašas alejas sākumā koks veltīts latvietim, ebreju glābējam Žanim Lipkem un viņa sievai Johannai. Taisnīgo starp tautām cilvēku sarakstā ir vairāk kā 23000.  Kopienu alejā, kurā simboliski izkārtotas savdabīgā labirinintā visas iznīcinātās ebreju kopienas Eiropā, atrodam arī Rīgas, Daugavpils, Preiļu un citu Latvijas apdzīvoto vietu nosaukumus.

Praktiskajās nodarbībās kopīgi ar vadītājiem runājām par metodēm un paņēmieniem, kā skolēnus ieinteresēt par šīm nopietnajām un smagajām tēmām, kā vēstures notikumus saistīt ar  mūsdienu dzīvi, kā antisemītisma izpausmes izprot jaunā paaudze, cik nozīmīga ir tautas atmiņa. Kursu dalībnieki saņēma gan izziņas, gan metodiskos materiālus, ko tālāk izmantot skolās mācību procesā.

Kursu programmā bija iekļautas arī ekskursijas gan pa pilsētu Jeruzalemi kā triju reļiģiju šūpuli, gan tālāki braucieni uz Nāves jūru, Masadas Nacionālo parku, kas ir UNESCO mantojumu sarakstā, pa Jordānas upes ieleju līdz pat Galilejas jūrai. Varējām baudīt ziedošu pavasari Jūdejas tuksnesī, gremdēties Nāves jūras sāļajā ūdenī un, protams, klausīties gides stāstus, kā Bībelē aprakstītie notikumi saistās ar vēsturnieku pētījumiem, jo ebreju tautas vēsture ir cieši savijusies ar jūdaisma un kristietības vēsturi.

 Yad Vashem organizētie kursi  notiek jau septīto gadu un vienmēr skolotāji atgriežas ar lielu ieguvumu - ar izpratni par ebreju tautas likteņiem, ar jaunām idejām, kā mācību stundās aktualizēt tēmas par sapratni starp tautām, par tautas atmiņas saglabāšanu, par tautas vienotības saglabāšanu.

Anita Martinsone,

Zaķumuižas pamatskolas skolotāja

Datora versija