Sadarbība un vienotība

01.11.2016
Sadarbība un vienotība
Pēc Modriņos nodzīvotiem diviem mēnešiem Ropažu vidusskolas 10. klases skolēniem un audzinātājam bija jāpierāda prasme sadarboties un būt vienotiem, lai kā pilntiesīgi vidusskolēni pēc rudens brīvlaika varētu ieiet renovētajā skolas vēsturiskajā ēkā.

11. klases kolēni bija sagatavojuši dažādus uzdevumus un pārbaudījumus saviem jaunākajiem kolēģiem. Bija jāpārvar šķēršļu taka, atpazīstot šķēršļi. Tālāk bija jāatmin „lauku labumi” – kāds cienasts katram ir iedots un no kādām sastāvdaļām pagatavots. Turpinot pārvarēt dažādus šķēršļus, visbeidzot pienāca kārta zināšanu pārbaudei par skolu, Latviju un pasauli. Desmitie pierādīja, ka ir pietiekami erudīti, lai mācītos vidusskolā.

Nobeigumā desmito un vienpadsmito kopbilde, kas parāda, ka vienotībā un sadarbībā ir spēks.

Fēlikss Svirskis

Datora versija