Ropažu vidusskola un PII “Annele” arī šogad iegūst Ekoskolu Zaļo karogu

18.09.2017
Ropažu vidusskola un PII “Annele” arī šogad iegūst Ekoskolu Zaļo karogu
12.septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana, kurā 132 Latvijas skolas saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu, kuru starpā bija gan Ropažu vidusskola, gan arī PII “Annele”, un 69 izglītības iestādes saņēma Latvijas Ekoskolas sertifikātu.

Pasākumā izglītības iestādes uzrunāja un sveica IZM ministrijas, Vides izglītības fonda, VARAM un UNESCO  institūciju pārstāvji. Šogad Ropažu vidusskola saņēma gan  Latvijas Ekoskolas sertifikātu, gan jau septīto gadu pēc kārtas skolai tika piešķirts arī Zaļais eko skolu karogs, bet savukārt PII “Annele” - piekto gadu.

Ropažu vidusskolas eko skolas galvenā tēma aizvadītajā mācību gadā – enerģija, kas noteica, kāda veida aktivitātes attīstāmas - skolēni gatavoja referātus par enerģijas jautājumiem, kas tika lasīti jaunākajām klasēm, apzināja ekskursijās vietējos enerģijas ražotājus, alternatīvās iespējas, veica savas ģimenes un tad arī visas skolas ekoloģiskās pēdas nospieduma aprēķinus. Visa mācību gada garumā norisinājās arī citas vides pārvaldības veicināšanas aktivitātes - aicinājums lietot pašu dārzos audzētos augļus un dārzeņus, Rīcības dienu aktivitātes - „Plastmasai nē!”- iepirkumu maisiņu šūšana un dalīšana tuvējos veikalos, piedalīšanās parka atjaunošanas darbos - vides labiekārtošana, meža stādīšana u.c. Katru gadu skola vāc arī  makulatūru un izlietotās baterijas.

Notika arī jauniešu sadraudzības vizītes ar Ulbrokas un Rīnūžu vidusskolām, kā arī ar Carnikavas pamatskolu. Ekoaktīvisti dalījās pieredzē un mācījās sadarbības prasmes.

Savukārt PII “Annele” iepriekšējā gada tēma bija “Veselīgs dzīvesveids” . Dzīvot veselīgi t.i. sportot, daudz uzturēties svaigā gaisā, mācīties dabā, ēst veselīgi, samazināt cukura un sāls daudzumu uzturā un citas ekoloģiski veselīgas aktivitātes Annelēni ir uzsākuši jau pasen, bet 2016./17.m.g. tam tika pievērsta īpaša uzmanība visos līmeņos. Uzsākta rīta vingrošana ārā, mērķtiecīgi pētīta uztura piramīda, kopā ar bērniem izveidot uzskatāms materiāls par dažādu produktu ietekmi uz organisma attīstību. Bet galvenā prioritāte bija bērnu psihoemocionālās veselības veicināšana. Tika organizēts mērķtiecīgs un jēgpilns mācību un audzināšanas process (mācījās ar arī skolotājas un skolotāju palīgi), lai   bērniem tiktu attīstītas sekojošas prasmes:  

·         emociju atpazīšana;

·         emociju pašregulēšana;

·         atslābināšanās un nomierināšanās;

·         klausīšanās (uzmanības noturēšana);

·         problēmu risināšana;

·         sadarbošanās;

·         noteikumu un sociālo normu ievērošana.

 

Visas šīs prasmes nodrošina veiksmīgu komunikāciju un veselību. Šo prasmju apgūšana tiks tupināta arī nakamajā gadā.  “Anneles” Ekoskolas  kodekss ir “Dzīvo un domā zaļi, jo tu esi Dabas daļa!”. Vesels cilvēks kā dabas daļa – tas ir svarīgs mērķis.

Eko skolas galvenā vīzija ir veicināt izglītības iestādēs vides pārvaldību un izpratni par vidi un tās procesiem mums apkārt. Galvenokārt programma ir integrēta daudzos mācību priekšmetos, kur tā veido progresīvu  attieksmi un vērtības, interesi par vidi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību. Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem. Atcerēsimies, ka katrs no mums var radīt pārmaiņas labākai un ilgtspējīgākai pasaulei.

Datora versija