Ropažu vidusskola piedalās jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektā “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ.”

29.01.2019
Ropažu vidusskola piedalās jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektā “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ.”
Caur daudzveidīgām darbībām un pieredzēm projekta gaitā tiks atklāta doma, ka dažādu kultūru iepazīšana un izpratne, refleksija un jauniegūto iespaidu salāgošana ar savām vērtībām, kā arī veselīga atvērtība dažādībai ir resurss, kas spēcina gan indivīda, gan sabiedrības pozīcijas mūsdienu dinamiskajā pasaulē.

Projekta norisēs gan pedagogi un jaunieši, gan iesaistītie kopienas locekļi sadarbosies, pilnveidojot savas zināšanas, prasmes un attieksmes caur personīgo, profesionālo un pilsonisko prizmu.

Līdzdalībai projektā tika apstiprinātas 15 skolu komandas četru cilvēku sastāvā, t.sk., skolas administrācijas pārstāvis, viens pedagogs un divi jaunieši vecumā no 14 līdz 20 gadiem.

Living, learning and working TOGETHER. Youth integration and empowerment project

Projektu īsteno Izglītības attīstības centrs ar British Council finansiālu

2018.gada novembrī Izglītības attīstības centrs (IAC) uzsāka īstenot British Council finansētu jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektu “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”, kurā aicinātas iesaistīties skolas, kas ieinteresētas pilnveidot savu spēju gan tiešajā mācību procesā, gan audzināšanas darbā, ārpusstundu un kopienas ietvaros sekmēt jēgpilnu jauniešu līdzdalību kā pamatu saliedētai sabiedrībai. Īpaša uzmanība tiks veltīta plaisas mazināšanai starp skolām, kas īsteno dažādas, tai skaitā mazākumtautību izglītības programmas.

Projekta mērķis ir sniegt jauniešiem un pedagogiem no dažādām Latvijas skolām daudzveidīgas iespējas iesaistīties interaktīvās, jēgpilnās darbībās kopā ar vienaudžiem un kolēģiem no citām skolām, papildināt zināšanas un izpratni par Latviju Eiropas un globālo vērtību kontekstā, spēcināt piederības sajūtu un izprast izvēļu un iespēju dažādību, tā spēcinot pamatus katra personīgajai nākotnei. Projekta ietvaros tiks sniegtas daudzveidīgas iespējas pilnveidot kritiskās domāšanas, medijpratības, kultūras izpratnes un izpausmes kompetences, dizaina domāšanas, debašu, viedokļu apmaiņas, sadarbības un citas prasmes, kas nepieciešams sociālās saskaņas vairošanai tiesiskā un demokrātiskā valstī, tai skaitā klases, skolas, kopienas līmenī.

Datora versija