Ropažu vidusskola ieņem 27. vietu "Ata Kronvalda" skolu reitinga topā

05.07.2018
Ropažu vidusskola ieņem 27. vietu  "Ata Kronvalda" skolu reitinga topā
Ropažu Vidusskola šogad ierindota 27. vietā mazo skolu reitingā (pagājušajā gadā 33.-35. vietā). Par mazajām skolām tiek uzskatītas tās, kurās vidusskolēnu skaits ir mazāks par 100 skolēniem. Skolu reitingā balles aprēķina pēc katras skolas skolēnu rezultātiem attiecīgā mācību gadā mācību priekšmetu Valsts mēroga olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos konkursos un citos Valsts mēroga konkursos.

Šogad mērķtiecīgi tika veicināta skolēnu sagatavošana dalībai dažādās olimpiādēs un konkursos visās klašu grupās, un tas ir devis savus rezultātus. Kopumā 2017./2018. mācību gadā 64 Ropažu vidusskolas skolēni ir piedalījušies 26 dažāda mēroga olimpiādēs un konkursos, iegūstot 21 godalgotu vietu, tostarp 1. vietu „Sporto visa klase” stafetēs, dabaszinību konkursā „Skolēni eksperimentē”, reģionālajā ģeogrāfijas olimpiādē, 2. vietu valsts ģeogrāfijas olimpiādē, 3. vietu Baltijas ģeogrāfijas olimpiādē un atzinību skolēnu zinātniski pētniecisko darbu reģionālajā konferencē.
Skolēnu īpašo talantu attīstība arī turpmāk būs viena no Ropažu vidusskolas prioritātēm, cenšoties sasniegt arvien augstākus rezultātus dažādās jomās.

Datora versija