Ropažu vidusskola gatavojas uzsākt 2016./2017.mācību gadu

09.08.2016
Ropažu vidusskola gatavojas uzsākt 2016./2017.mācību gadu
Ropažu vidusskola pārdzīvo pārtapšanu, t.i. ilgi gaidīto renovāciju un būvniecību. Pārmaiņas ietekmē arī cilvēkus – gan skolotājus, gan skolēnus un viņu vecākus. Ir daudz jautājumu, neskaidrību, vienlaikus ir prieks par gaidāmajām renovētām un jaunām, mūsdienu prasībām atbilstošām, mācību un interešu izglītības telpām.

Šajos apstākļos īpaši svarīgi, lai mums izdotos veidot  harmoniskas, pozitīvas,  ikviena attīstību veicinošas savstarpējās attiecības.  Lai ikdienas ritumā šī cilvēciskā mijiedarbība būtu tā, kas dod mums spēku un izturību, vēlmi vienmēr apgūt ko jaunu un stāties pretī izaicinājumiem.

Šajā sarežģītajā izglītības procesa organizācijas laikā, aicinām skolēnu vecākus, sabiedrību un pašvaldības iestādes uz izpratni un  ciešāku sadarbību.

Šobrīd skolas celtniecība rit atbilstoši iepriekš noteiktajiem termiņiem un pasūtītāja prasībām. Līdz  2016. gada 1. septembrim tiks ekspluatācijā nodotas 1.celtniecības kārtā paredzētās mācību telpas – mājturības un tehnoloģiju korpuss un 1936.gadā būvētā skolas ēka. Paralēli turpināsies 2.kārtas celtniecības darbi – jaunā skolas korpusa celtniecība.

Skolas vadība ir pārliecināta, ka mācību process notiks  atbilstoši  normatīvo aktu noteiktajām prasībām  piecās ēkās: Jauniešu centra telpās, "Modriņos" (bijusī Jaunatnes biedrības ēka jeb vecā pasta māja), jaunuzceltajā mājturības un tehnoloģiju korpusā,  renovētajā skolas ēkā, kā arī kultūras centra telpās un sporta centrā.

 Īpaša uzmanība tiks veltīta skolēnu drošībai pārvietojoties no vienas ēkas uz otru.

Ēdināšana tiks organizēta Jauniešu centrā divās maiņās sākot ar 5.septembri. Valsts apmaksātās brīvpusdienas saņems 1.- 4.klašu skolēni un ~ 50 skolēni saņems Ropažu novada pašvaldības apmaksātas pusdienas.

Organizējot mācību procesu, tiek respektēti citu izglītības iestāžu darba laiki.  Autobusu kustības grafiki un mācību stundu sākuma un beigu laiki paliek nemainīgi.

Ropažu vidusskola nodrošina  skolēnus ar visām mācību priekšmetu grāmatām,  nepieciešamajām darba burtnīcām un skolēnu dienasgrāmatām 1.-9.klasēm. Vecāku pienākums ir  nodrošināt savu bērnu ar skolas somu, nepieciešamajiem individuālajiem mācību piederumiem, kancelejas precēm,  maiņas apaviem un apģērbu sportam un ikdienai.

Tāpat  kā iepriekš,  mūsu skolā tiks īstenotas  divas vispārējās izglītības programmas - pamatizglītības programma  un  vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma. Izglītības kvalitātes valsts dienestā licecēšanai ir iesniegta speciālās pamatizglītības programma.  Skola  ir nodrošināta ar pedagogiem visos  obligātajos  mācību priekšmetos, kā arī 24 pedagogi ir saņēmuši speciālā skolotāja sertifikātu. Papildus piedāvājam fakultatīvās nodarbības angļu valodā, krievu valodā, matemātikā un latviešu valodā, dabaszinātnēs. Vidējā izglītībā -  izvēles kursi tehniskajā grafikā un  vācu valodā. Skolēni izstrādās zinātniski pētnieciskos darbus. Darbu turpināsim EKO skolu programmā.

16.augustā plkst.19.00 Kultūras centra telpās  tiek organizēta 1.klašu vecāku sanāksme.

Līdz 19.augustam aicinām iesniegt dokumentus visus, kuri vēlas mācīties Ropažu vidusskolā.  Informējam, ka 10.klase  ir nokomplektēta  un  gaidām tos, kuri vēl nav izvēlējušies vidējās izglītības mācību iestādi. Uzņemam arī skolēnus 11.un 12.klasē.

Aicinām 1.septembrī  plkst.  10.00  visus  skolēnus un viņu  vecākus Kultūras centra Lielajā zālē  uz  Zinību dienas svinīgo līniju!

Plkst. 11.00 notiks skolēnu  vecāku tikšanās ar skolas administrāciju par aktualitātēm 2016./2017.mācību gadā!

2.septembrī  skolēnu  adaptācijas diena klašu audzinātāju vadībā.

5.septembrī sākas  mācību stundas, darbs pagarinātās dienas grupā un tiek uzsākta interešu izglītības nodarbību organizēšana.

Skolas vadība ir gandarīta par paveikto gatavojoties uzsākt jauno mācību gadu. Vēlam katram sasniegt savus nospraustos mērķus, piepildīt cerības un izturību veikt vissarežģītākos uzdevumus!

                                                                             Ropažu vidusskolas direktors Pēteris Salenieks

Datora versija