Ropažu vidusskola aicina skolēnus mācīties

20.07.2018
Ropažu vidusskola aicina skolēnus mācīties
Ropažu vidusskola uzņem skolēnus visās klašu grupās šādās izglītības programmās:
  • pamatizglītības programmā (21011111);
  • speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611);
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (31011011).

Nodrošinām:

  • moderni aprīkotus mācību kabinetus;
  • plašu bezmaksas interešu izglītības piedāvājumu;
  • iespēju piedalīties valsts un starptautiska mēroga projektos;
  • individuālas konsultācijas un pagarinātās dienas grupu;
  • iespēju saņemt stipendiju vidusskolā.

Dokumentus var iesniegt Ropažu vidusskolā darbdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00 skolas lietvedībā (236.kab.).

Sīkāka informācija pa tālr.: 27796571 (Iveta Lapiņa) vai e-pastu: lietvediba@ropazuvsk.lv

 

Datora versija