Ropažu novada vidusskolā vērtējumu rēķina paši skolēni

19.09.2019
Ropažu novada vidusskolā vērtējumu rēķina paši skolēni
Ropažu novada vidusskolā jaunais mācību saturs veidots domājot par skolēnu sasniedzamo rezultātu, tas paredz, ka skolēni pabeidzot skolu pratīs patstāvīgi analizēt savu darbu, noteikt savas stiprās un vājās puses. Jau trešo gadu Ropažu novada vidusskolā tas tiek pielietos praktiski, mācību stundās ieviešot sasniedzamo rezultātu lapiņas ar kuru palīdzību skolēni paši var novērtēt zināšanas par apgūto tēmu.

Datora versija