Ropažu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Ropažu novada vidusskolas direktora amatu

28.02.2019
Ropažu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Ropažu novada vidusskolas direktora amatu
Ropažu novada pašvaldībā izglītība ir nemainīgi vissvarīgākā prioritāte jau vairākus gadu desmitus. Mēs attīstām izglītības iestāžu infrastruktūru, pakalpojumus un to pieejamību,atbalstām inovatīvus risinājumus un pieejas izglītības kvalitātes paaugstināšanai un nemitīgi tiecamies pēc labākiem rezultātiem.

Tieši tādēļ Ropažu novada pašvaldība meklē vidusskolas direktoru-skolas vadītāju, kurš būtu gatavs kļūt par skolas lielāko patriotu, padomdevēju un virzītāju izcilas izaugsmes virzienā vienai no Latvijā vismodernāk aprīkotākajām skolām - Ropažu vidusskolai.

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība, kas atbilst Izglītības likumā un
  Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un
  profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām
  prasībām;
 • pretendentam jābūt vismaz triju gadu pieredzei
  pedagoģiskā darbā izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī
  atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības
  oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vēlama vispārējās izglītības iestādes darbību
  reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas);
 • prasme sagatavot un noformēt dokumentus un
  vēlamas zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
 • vēlamas zināšanas vadības darba organizēšanas
  metodikā;
 • vēlamas zināšanas izglītības satura un
  attīstības jautājumos;
 • prasme izteikt, aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā un paaugstinātas intensitātes apstākļos.

 

Galvenie pienākumi:

 • Plānot skolas stratēģisko attīstību un vadīt tās darbu;
 • nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju izpildi;
 • nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Ropažu novada domes lēmumu un rīkojumu un
  metodisko ieteikumu ievērošanu;
 • sagatavot un iesniegt Ropažu novada pašvaldībai iestādes budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt
  piešķirto līdzekļu racionālu izmantošana atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;
 • vadīt iestādes un to darbinieku darbību, saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām,
  nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi,  nodrošināt pedagogu pašvērtējuma un
  pašanalīzes procesu iestādē, paaugstināt profesionālo meistarību;
 • aktīvi sadarboties ar pārējām novada izglītības iestādēm un struktūrvienībām;
 • nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt izglītības iestādes lietojumā nodotās pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma lietderīgu izmantošanu un
  apsaimniekošanu;
 • piedalīties ar iestādes darbību vai darbības uzlabošanu saistītu projektu realizācijā;
 • nodrošināt iestādes un tās teritorijas uzturēšanu kārtībā;
 • nodrošināt pozitīvu un uz sadarbību vērstu darba vidi.

 

Ja TU esi:

 • analītiski domājošs;
 •  inovatīvu, mūsdienīgu ideju atbalstītājs;
 • atbildīgs;
 • mērķtiecīgs komandas vadītājs;
 • iniciatīvas bagāts;
 • enerģisks.

 

Mēs piedāvājam:

 • Iespēju strādāt dinamiskā vidē,
 • interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu,
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas,
 • sociālās garantijas. 

Sūti savu CV, motivācijas vēstuli un skolas izaugsmes redzējumu un iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu kopijas uz ropazi@ropazi.lv līdz 2019.gada 15. martam. 

Saite uz atklātā konkursa nolikumu uz vakanto amatu 

Datora versija