Ropažu mūzikas un mākslas skolas Mākslas skola "Rodenpois" uzsāk audzēkņu uzņemšanu 2020./2021.mācību gadam

pirms nedēļas
Ropažu mūzikas un mākslas skolas Mākslas skola "Rodenpois" uzsāk audzēkņu uzņemšanu 2020./2021.mācību gadam
Iesniegumi par uzņemšanu mūzikas un mākslas programmās pieejami Ropažu novada mājas lapā - sadaļā Izglītība (Ropažu Mūzikas un mākslas skola „Rodenpois”). Pieteikšanās iesniegumus iesniegt elektroniski: ropazumms@inbox.lv līdz 2020. gada 23. augustam.

2020./2021.mācību gadā uzņem audzēkņus šādās profesionālās ievirzes izglītības programmās:

  • Taustiņinstrumentu spēle /klavieres/
  • Stīgu instrumentu spēle /vijole, ģitāra/
  • Pūšaminstrumentu spēle /flauta, saksofons/
  • Sitaminstrumentu spēle
  • Mūsdienu ritma mūzika /dziedāšana, ģitāra, sitaminstrumenti/      
  • Vizuāli plastiskā māksla

Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu, plānotie iestājpārbaudījumi maija beigās-jūnija sākumā ir atcelti.

Iestājpārbaudījumi klātienē tiek plānoti septembra sākumā, sekojiet informācijai novada mājas lapā.

Datora versija