RMMS: Priecājamies par mūsu audzēkņu sasniegumiem

17.06.2021
RMMS: Priecājamies par mūsu audzēkņu sasniegumiem
Šis ir sarežģīts un izaicinājumiem pilns laiks Neskatoties uz to Ropažu Mūzikas un mākslas skola „Rodenpois” aktīvi darbojas gan attālinātājā mācību procesā, gan ārpusskolas aktivitātēs.

Liels gandarījums ir par aprīlī izieto skolas akreditāciju un saņemtajiem 6 tālākajiem darbības gadiem. Daudz atzinīgu vārdu un vērtējumu no ekspertiem liecina, ka skola ir spēcīga, radoša un uz tālāko attīstību tendēta.

Neskatoties uz to, ka konkursi un festivāli tiek pārcelti vai atcelti, ir tādi, kas notiek attālināti. Ropažu mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” audzēkņi, kopā ar pedagogiem, nolēma tajos piedalīties. Un šis lēmums vainagojās ar labiem rezultātiem.

2021. gada aprīļa mēnesī Ropažu Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” mūsdienu ritma mūzikas programmas audzēkņi attālināti piedalījās Starptautiskajā jauno vokālistu konkursā „Uzstaro 2021”Talsos. Rezultātā Ernestam Rasimam - 3.vieta, Paulai Ķezei – atzinība.

Īpaši aktīvi konkursos un festivālos piedalījās klavierspēles klases audzēkņi:

Starptautiskajā jauno pianistu konkursā Baltkrievijā – 6. klavierspēles audzēknei Enijai Vjaksei – 2.vieta.

Starptautiskajā pianistu konkursā „Astana Stars”( Kazahstānā):

3 - I pakāpes laureāti - Līvija Mētra Mekša, Ritvars Traviņš, Terēze Rasima,

1-II pakāpes laureāti – Enija Vjakse, Esmeralda Virlane

Sertfikātus par piedalīšanos pianistu festivālā Šauļos saņēma 9 klavierspēles audzēkņi :    Ritvars Traviņš, Terēze Rasima, Kristīne Lindberga, Marta Vanaga, Viktorija Garkule, Esmeralda Virlane, Enija Vjakse, Līvija Mētra Mekša, Loreta Avota.

Maija beigās  saņemām labus rezultātus par dalību IV Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkursā flautas spēles audzēkņiem Ulbrokā: Amēlija Daukšte – Pudule – 3.vieta

Lielu darbu audzēkņu sagatavošanā un ierakstu veikšanā ir veikuši skolas pedagogi : Daiga Brokāne, Inese Paura, Evija Belicka, Marlēna Lapiņa, Veneta Dubrova (klavierspēle), Justīne Paupere (vokāls), Santa Stalidzāne (flauta).

Paldies par audzēkņu filmēšanu, materiālu montēšanu un noformēšanu Rūdolfam Missam un Kristapam Rasimam .

Paldies Ropažu Kultūras un izglītības centram par iespēju audzēkņiem muzicēt un ierakstīt savus priekšnesumus pie kvalitatīva un brīnišķīga instrumenta.

Priecājamies un lepojamies par mūsu audzēkņiem!

Paldies visiem par darbu un veiksmi tālākajās muzikālajās aktivitātēs!

 

Ropažu mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois”

direktore Daiga Jankovska

Datora versija