Pirmsskolas izglītības iestāde 'Annele" aicina darbā VADĪTĀJAS VIETNIEKU/-CI IZGLĪTĪBAS JOMĀ

09.12.2019
Pirmsskolas izglītības iestāde 'Annele" aicina darbā VADĪTĀJAS VIETNIEKU/-CI IZGLĪTĪBAS JOMĀ

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Izglītība atbilstoši Izglītības likumā un MK noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām ;
 • Vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze pirmsskolas izglītības iestādē, priekšrocība tiks dota pretendentiem ar pieredzi izglītības vadības jomā;
 • Zināšanas jaunā izglītības satura un attīstības jautājumos - izpratne par kompetenču pieeju mācību saturā, kompetencēs balstītu mācība satura plānošanu un īstenošanu pirmsskolā;
 • Labas analītiskās spējas, precizitāte, augsta atbildība, prasme plānot savu darbu, uz rezultātu orientēta pieeja darbam;
 • Teicamas komunikācijas, publiskās runas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
 • Labas informācijas tehnoloģiju, datorprogrammas MS Office, kā arī Skolvadības sistēmas “ELIIS”  lietošanas   prasmes;
 • Vēlama pieredze darbā ar projektiem.

Galvenie pienākumi:

 • Vadīt – plānot, organizēt un nodrošināt kvalitatīvu izglītošanas un audzināšanas procesa norisi;
 • Nodrošināt izglītības programmas īstenošanu un izpildi, analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus;
 • Vadīt pedagogu darbu, sekot viņu profesionālās kvalifikācijas un izglītības pilnveidošanai, sniegt praktiskās un teorētiskās zināšanas darbā ar izglītojamajiem pedagogiem, skolotāju palīgiem un vecākiem;
 • Plānot un vadīt Iestādes attīstības stratēģiju pedagoģiskajā darbā, nodrošinot tā izpildi;
 • Piedalīties iestādes budžeta plānošanā un tā izpildē.
 • Piedāvājam:
 • Interesantu, dinamisku, atbildīgu un uz attīstību vērstu darbu modernā iestādē un pašvaldībā, kura atbalsta izglītību;
 • Labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
 • Darba alga mēnesī 1176,00 EUR

Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi “PII “Annele” vadītājas vietnieks izglītības jomā” sūtīt līdz š.g. 22.decembrim uz e-pastu pii_annele@ropazi.lv   vai pa pastu Centra iela 4, Ropaži, Ropažu novads  LV-2135. Uzziņas pa tālruni: 26112402 (Anda)

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka ar piemērotākajiem kandidātiem sazināsimies 10 darba dienu  laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu Ropažu novada dome informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi.

Dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti mēneša laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Datora versija