Pedagoģijas jaunrades projektu konkurss Ropažu novada izglītības iestādēs

27.09.2016
Pedagoģijas jaunrades projektu konkurss Ropažu novada izglītības iestādēs
Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt Ropažu novada pedagoģijas jaunrades projektus, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, indivīda radošo un sociālo pašizaugsmi, dažādojot izglītības iestāžu mācību procesu.

Kas? Projektu iesniedzēji ir Ropažu novada izglītības iestādes, ar izglītības iestādēm saistītas NVO vai fiziskas personas (pašvaldības izglītības iestādes atsevišķi pedagogi vai pedagogu grupas).

Ko? Atbalsta formu piemēri – meistarklases, apmācības, nodarbību cikli, ZPD, tehniskā jaunrade, gatavošanās konkursiem, jaunu mācību materiālu izveide, kas veicina vielas apguvi netradicionālā veidā u.c

Cik? Pašvaldība vienam projektam piešķir finansējumu ne vairāk kā 750 euro  Kopējais konkursa finansējums ir 3000 euro.

Kad? Projektu pieteikumu iesniegšana Ropažu novada pašvaldībā notiks no 2016. gada 29.oktobra līdz 2016.gada 29.novembrim. Aktivitāšu realizācijas laiks ir paredzēts no līguma noslēgšanas līdz 2017. gada 16. jūnijam.

Konkurss tiek izsludināts 2016. gada 29.septembrī.

Konkursa nolikums pieejams šeit.

Datora versija