Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki” pirmsskolas izglītības grupā norit aktīva darbība

29.09.2017
Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki” pirmsskolas izglītības grupā norit aktīva darbība
Pirmsskolas izglītības grupa izveidota ar ES atbalstu projekta (Nr. PMLP/PMIF/2016/1) "Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā" ietvaros. Visas ar šīs pirmsskolas izglītības grupas izveidi un uzturēšanu saistītās izmaksas, kā arī darbinieku atalgojums tiek segts no projekta līdzekļiem.

Par grupiņas aktīvo darbību stāsta Pirmsskolas izglītības skolotāja Danica Sesicka:

Janvāra sākumā pirmsskolas grupā „Pūcīte” mācības  uzsāka 17 izglītojamie. Tika nodrošināts kvalitatīvs pedagoģiskais process, ņemot vērā bērnu vecumposmu īpatnības un individuālo attīstību. 

Bērni tika rosināti aktīvai, patstāvīgai darbībai rotaļnodarbībās un brīvajā laikā. Tika veicināta saskarsmes un sadarbības prasmju attīstība atbilstoši savām spējām (grupu, pāru darbs). Individuāli strādājām ar bērniem, kuriem bija nepieciešams papildus atbalsts dēļ koncertēšanās spēju un  vāja uzmanības noturīguma.

Lai atvieglotu saskarsmes procesu, gatavojām dažādu  didaktisko materiālu- uzskates kartītes, spēles.

Šajā laika posmā bērni tika iepazīstināti ar šādām tēmām- „Iepazīsanās .Es esmu...”, „Es un mans bērnudārzs”, „Ziemas apģērbs”, “Kārtība bērnudarzā”, „Mans ķermenis”, “Mana ģimene”, “Mana māja”,  “Dienas režīms”, “Es dzīvoju Latvijā”, “Putni un dzīvnieki”, “Kukaiņi”, “Veselības nedēļa”, “Draudzības nedēļa”, “Es pavasarī”, “Lieldienas”, “Transports”, “Māmiņdiena”, “Zemūdens pasaule”, “Gaidot Jāņu dienu”.

Pamattēmas tika atkārtotas vairāk kārt, jo bērnu sastāvs bija mainīgs.

Īpaši izcelšu Līgo nedēļu – lai iepazīstinātu bērnus ar latviešu tautas tradīcijām, šos svētkus svinējām kopīgi. Nedēļas sakumā  noskatījāmies video materiālu, kurā redzējām dažādas svētku svinēšanas tradīcijas. Noskaidrojām, ka šajos svētkos kurina lielu ugunskuru, liek galvā vainagus, ēd sieru. Noskaņas radīšanai, izrotājām  grupas telpas.  Pirms pasākuma apguvām Līgo dziesmas un dejas, noskaidrojām šo svētku svinēšanas tradīcijas.  Bērni veidoja stilizētus vainadziņus no papīra. Lai pasākums būtu jautrāks un skanīgāks, pavadījumu spēlēja akordeoniste L. Batarevska. Pasākumā piedalījās arī daži bērnu vecāki.

Šajā laikā notika vairākas  vecāku sapulces.  Regulāri tika veiktas individuālās sarunas ar vecākiem un kā atbalsts tika piesaistīti arī mentori.

Lai uzlabotu  saskarsmes procesu ar bērniem un viņu vecākiem, apmeklējām interaktīvo lekciju “Izglītības un kultūras atšķirības arābu valstīs”, kā arī devāmies pieredzes apmaiņā uz citām pirmsskolas izglītības iestādēm.

 

Datora versija