Patriotiskā nedēļa Zaķumuižas pamatskolā

21.11.2016
Patriotiskā nedēļa Zaķumuižas pamatskolā
Novembris ir svētku mēnesis.

“Dievs, svētī Latviju: zemi, cilvēkus, valodu,
 dziesmu un ticību,
godaprātu un darba tikumu;
uzturi mūs dzīvus,
dari mūs brīvus,
garā un pateicībā,
cilvēka vārda cienīgus
latviešus Tēvzemē un pasaulē".
(Velta Toma)

 

Mūsu skolā svētku mēnesis iesākās 5.novembrī ar skolas 30 gadu jubilejas svinībām, kad kuplā skaitā ieradās bijušie absolventi, skolotāji un darbinieki atcerēties Zaķumuižā pavadītos gadus. Skola var lepoties ar saviem absolventiem, gan labiem speciālistiem dažādās jomās, gan labiem cilvēkiem, savas valsts patriotiem. Ar patiesu mīlestību pret bērniem savu darbu skolā un bērnudārzā darīja un dara skolotāji un visi darbinieki, apzinoties savu misiju – Latvijai vajag gudrus, godīgus, atbildīgus pilsoņus.

10.novembrī, Lāčplēša dienas priekšvakarā, 5.- 9.klases skolēni pulcējās uz pasākumu “Dziedam karavīru dziesmas”. Kari ir bijuši mūsu zemes likteņa pavadoņi un vēstures dažādos posmos latviešu karavīriem ir nācies  karot dažādās armijās pie dažādām varām. Dodoties karā, svinot uzvaru un pat mirstot karavīri dziedāja dziesmu. Tā spēcināja, deva cerību. Dziesmu vārdi liecina par ticību un mīlestību uz savu zemi jebkuros apstākļos.
Katra klase izpildīja vienu karavīru dziesmu. Izpildījumu vērtēja nopietna žūrija, jo tās sastāvā bija “Trejasmens” dalībnieki Andrejs Planders un Pēteris Lukaševičs. Par labāko sniegumu tika atzīta 5.klases uzstāšanās ar dziesmu  “Lustīte mana, laimīte mana”, protams, arī pārējo klašu priekšnesumi priecēja ar emocionālu, patriotisku izpildījumu. Paldies mūzikas skolotājai Ilzei Barkānei par palīdzību klasēm sagatavoties konkursam. Pēc konkursa uzstājās ciemiņi – “Trejasmens”vīri, dziedot Ropažu novadā pierakstītās dziesmas. Skolēniem tā bija iespēja dzirdēt skanīgu karavīru dziesmu izpildījumu. Paldies Andrejam un Pēterim.

11.novembris Lāčplēša diena. Skolā bija uzaicināti ciemiņi – ar nodarbību “Latvijas valsts dibināšana un neatkarības atgūšana” ieradās Okupācijas muzeja izglītības nodaļas kurators Kārlis Krēķis un biedrības “4.maija Deklarācijas kluba” valdes loceklis Pēteris Simsons – Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris. Nodarbība noritēja kā saruna ar skolēniem par Latvijas valsts vēsturi. Skolēnu neviltotā interese, uzdodot jautājumus  un iesaistoties sarunā, priecēja. Paldies Okupācijas muzeja darbiniekiem, kuri veido tādas izbraukuma nodarbības.

Vakarā pie skolas pulcējāmies galvenajam šīs dienas pasākumam – tradicionālajam lāpu gājienam. Pirmoreiz gājiens iet cauri visai Zaķumuižai uz I Pasaules kara karavīru Brāļu kapiem, kur apglabāti 1917.gada septembrī kritušie latviešu strēlnieki un krievu karavīri. Paldies Ropažu novada domei par iespēju rast līdzekļus šo kapu labiekārtošanai. Mirdzot daudzajām lāpugunīm, emocionālu noskaņu radīja 9.klases skolēnu izpildītā dziesma “Div dūjiņas gaisā skrēja”. Tālāk ceļš veda pie Piemiņas akmens leģionāriem, kur svecīšu liesmiņās raugoties, atcerējāmies Brīvības cīnītājus. 2.- 4.klašu skolēni izjusti skandēja tautasdziesmas par karavīriem, bet 5., 6., 8.klašu skolēni izdziedāja karavīru dziesmas. Vēl ilgi vakarā šīs piemiņas vietas izgaismoja degošās svecīšu liesmiņas.

14.novembrī 8.- 9.klašu skolēni Rīgā Dramaturgu teātrī apmeklēja Toma Auniņa izrādi “Vēstules no frontes”. Tā ir monoizrāde – sakaru virsnieka Jāņa Ķīseļa atmiņas par 1918.- 1919.gadu – atgriešanos no kara gūstekņu nometnes, Latvijas valsts un Latvijas armijas izveidošanu, kuras kodols bija Latvijas strēlnieki, sīvās Brīvības cīņas. Stāsts ir par uzvaru, kam paši līdz sirdsdziļumiem ticēja, par drosmīgiem vīriem, ticību un paļāvību. Jāņa Ķīseļa lomā aktieris Pēteris Nebars. Skolēniem tā bija emocijām bagāta vēstures stunda.

17.novembrī no rīta pirmās stundas laikā visi 200 skolas skolēni pulcējās skolas zālē, lai svinētu Latvijas 98. dzimšanas dienu – ar 9.klases skolēnu dejas uzvedumu, ar mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumiem, ar 3.klases skolēnu dzejoli par Latviju, ar 9.klases skolnieka Gustava Koleča prezidenta uzrunu tautai un beigās ar kopīgi dziedātām dziesmām, lai ar pozitīvām emocijām dotos mājās brīvdienās, lai izjustu, ka tā ir liela  laime dzīvot brīvā valstī, dzīvot drošībā un mierā.

Anita Martinsone,

Zaķumuižas pamatskolas skolotāja

 

 

 

 

 

Datora versija