No 2021. gada 6. līdz 14. maijam slēdz Ropažu novada pirmsskolas izglītības iestādi “Annele”

05.05.2021
No 2021. gada 6. līdz 14. maijam slēdz Ropažu novada pirmsskolas izglītības iestādi “Annele”
Sakarā ar konstatētu un apstiprinātu vīrusinfekcijas Covid-19 izplatību pirmsskolas izglītības iestādē un ņemot vērā Slimību un profilakses centra rekomendācijas, lai ierobežotu vīrusinfekcijas turpmāku izplatīšanos atbilstoši Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktajam, Ropažu novada pašvaldība īslaicīgi slēdz Ropažu novada pirmsskolas izglītības iestādi “Annele” uz laiku no 6. līdz 14. maijam.

Bērniem, kuriem tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, PII “Annele” nodrošinās iespēju izglītoties attālināti.

Pēc pieprasījuma PII “Annele” bērnu vecākiem izsniedz izziņu, ka bērns sākot ar 05.05.2021. netiek uzņemts pieskatīšanai PII “Annele”.

 

Datora versija