Mūsu zaļā iedvesma

19.09.2018
 Mūsu zaļā iedvesma
Ir noslēgusies projekta 1. kārta - 16 Moldovas jauniešu vizīte Latvijā. Viņus uzņēma Eko skolas 15 jaunieši.

Pavadītas 7 aizrautīgas, darbīgas un interesantas dienas un naktis. Ko darījām? Dalījāmies pieredzē, ko nozīmē būt Eko skolai un ko jaunieši var darīt savas vides sakārtošanā un vietējās sabiedrības iesaistīšanā ekoloģisko jautājumu risināšanā.

Apmeklējām 333 trasi, Pilskalnus, Lielvārda interešu centru, kur mācījāmies par enerģiju, Ķeguma Hes. Pabijām pie jūras Saulkrastos, Siguldā, Rīgā. Tikāmies ar Latvijas Eko skolu vadītāja  vietnieku Edmundu Cepurīti, kurš ciemiņiem pastāstīja par Eko skolu kustības ideju un attīstību pasaulē un mūsu valstī. Apmeklējām arī Getliņus un “Rīgas meži” mācību centru „Norupe”, kur notika meža sakopšanas pasākums un pārgājiens. Ropažu jaunieši paši izstrādāja interesantu pārgājiena maršrutu ar atrakcijām un dažādiem uzdevumiem. Tā mēs rādījām, kā jaunieši var veselīgi un interesanti atpūsties. Rīkojām Eko dienu skolā, kur darbojās dažādas darbnīcas - pinām, gatavojām, šāvām ar lokiem, krāsojām krekliņus un sakopām skolas puķu dobes. Viena darbnīca bija Ulbrokas vidusskolas Eko skolas aktīvistu veidota - blociņu gatavošana no otrreizējā materiāla.

Ar šo projektu ieviesām arī jaunu tradīciju - draudzības alejas veidošanu - iestādījām dekoratīvo ābelīti ar saviem vēlējumiem.

Liels bija gandarījums, kad Moldovas jaunieši, darbojoties stādīšanas darbos, teica: „Mēs tagad saprotam, kāpēc pie jums viss ir tik tīrs un sakopts. To taču darāt jūs paši! Mēs savā  skolā, aizbraucot mājās, arī to sāksim darīt! Mums būs sava Eko skola Moldovā.”

Projekta galvenais uzdevums izpildīts!

Projektā piedalījās arī 3 jaunieši no Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra Muceniekos. Divi brāļi no Irākas un viena meitene no Krievijas. Ja sākumā satraucāmies, kā varēsim komunicēt ar Irākas puišiem, tad ātri vien atklājās, ka puiši cenšas visu saprast un ir ļoti aktīvi, atraktīvi un apķērīgi, un iemantoja visu jauniešu simpātijas.

Mūsu jaunieši katru rītu vadīja rīta rosmi, vakari bija sportiski - volejbols, spēles, dejas, dziesmas un tautu kultūras programmas. Izveidojās tik ļoti jaukas, draudzīgas attiecības, ka grūti bija šķirties.

Paldies par sniegto atbalstu: Ropažu novada pašvaldībai, Ropažu vidusskolas vadībai un skolotājām Aijai Dzenei, Antrai Urtānei, Ilzei Lindbergai, Solvitai Liepiņai un Ilvaram Ieviņam. Paldies mūsu pavārei Sarmītei Jokstei un arī atsaucīgajam un pacietīgajam šoferim Aivaram. Pateicamies par atbalstu un padomu Daigai Jokstei.

Tagad gatavojamies projekta 2. kārtai - viesošanās Moldovā, kur palīdzēsim ieviest jauniešu aktivitātes pasākumus un Eko idejas skolā un vietējā sabiedrībā.

 

              Ropažu  Eko skolas "Erasmus+: Jaunatne darbībā” projekts
                                   

  

Datora versija