Mācību gads noslēdzies ar labiem rezultātiem

27.06.2017
Mācību gads noslēdzies ar labiem rezultātiem
31.maijā Ropažu vidusskolā tradicionālajā mācību gada noslēguma līnijā godinājām skolēnus, kuri ikdienas mācību darbā uzrādījuši augstākus rezultātus un tos skolēnus, kuri piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs un ieguvuši godalgotas vietas.

Šajā mācību gadā tika pievērsta īpaša uzmanība iespējai talantīgākajiem skolēniem piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs ārpus skolas. Skolēni piedalījā latviešu valodas un literatūras (4.,8.,11.klase), angļu valodas (4.,8.,11.klase), krievu valodas (7.,8.,11.klase), ģeogrāfijas (7.,8.,9.,10.,11.klase), mājturības (6., 7. klase) , vizuālās mākslas (2.,4.,5., 9.klase), bioloģijas (7.-8.klase), fizikas (11.klase)  olimpiādēs, erudīcijas  konkursos „Atjautības diena’’ (4.,5.klase) un ‘’Prāta banka’’(2.klase), kā arī skatuves runas konkursā un zinātniski pētniecisko darbu konferencē (11.klase) – kopā 45 skolēni

Goda rakstus par iegūtajām 1.vietām un Atzinības  Pierīgas novadu apvienības rīkotajās olimpiādēs saņēma skolēni: Ance Eglīte,  Jēkabs Zuters, Valts Porietis, Margita Sirsniņa, Adelīna Suveizda, Agnese Bleidele, Miks Bleija (divkārt), Zanda Zelma Lece, Lizete Apse. II.pakāpi  skatuves runas konkursā ieguva Linda Bardina un III.pakāpi ZPD konferencē Zanda Zelma Lece.

Pateicības no Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta  pārvaldes par veiksmīgiem skolēnu startiem olimpiādēs saņēma skolotājas: Ārija Bukeviča, Lidija, Markeviča, Zaiga Armane, Elena Suveizda,  Ramona Poga, Elita Strazdiņa.

 Par labām un teicamām sekmēm ikdienas mācību darbā, atbilstoši mācību vielas sarežģītībai un skolēnu vecuma posmam, pavisam tika godināti turpat 80 skolēni.

1.klasē , kur  vēl nav vērtējumu ballēs,  skolas atzinības rakstus saņēma  9 skolēni. Sākumskolas 2.-3.klasē, kur vērtējumi ballēs  ir tikai latviešu valodā un matemātikā, 3.klasē arī angļu valodā,  skolas I. un II.pakāpes diplomus saņēma 30 skolēni. Pamatskolas otrajā posmā  4.- 6. klasē  godināti tika 24 skolēni,  7.-9.klasē, kur parasti ir lielākās problēmas, jo mācību priekšmetu skaits strauji aug un līdzās tam arī to sarežģītība, 9 skolēni. Vidusskolas posmā diplomus un atzinības saņēma 5 skolēni un  septiņi no 19  nākamā mācību gada 11.,12. klases skolēniem  saņems pašvaldības stipendijas.  

I.pakāpes diplomus saņēma:                                                                      

2.klasē: Ance Eglīte, Viktorija Keiša, Beatrise Mužika, Jēkabs Zuters, Valts Porietis, Margita Sirsniņa, Adelīna Suveizda., Enija Vjakse;

3.klasē: Līvija Mētra Mekša, Uldis Jakseboga;

4.klasē: Sindija Uzuleņa, Francis Vimba, Lizete Apse;

5.klasē: Nikija Brice;

6.klasē: Kitija Jeršova;

7.klasē: Nikola Klišāne;

11.klasē: Miks Bleija, Zanda Zelma Lece

 

Kopumā vērtējumi skolā noslēdzot mācību gadu ir optimālā līmenī (vidējais vērtējums ir 6,9 balles). Iepriecinošā ziņa, ka vērtējumi ar augošu tendenci ir vidusskolas 10.un 11.klasē, savukārt sākumskolas un pamatskolas klasēs ir samazinājies skolēnu skaits, kuriem tiek noteikti papildus mācību pasākumi pēc mācību gada beigām. (šogad 7 skolēni divas nedēļas turpina darbu, iepriekšējā gadā 14). Skolā visa gada laikā ir sniegts atbalsts skolēniem, kuriem ir grūtības apgūt valsts izglītības standarta prasības.

Paldies visiem skolotājiem, kuri godprātīgi ir veikuši savu darbu visa gada garumā strādājot ar visiem skolēniem, neatkarīgi no viņu spējām. Un ir arī īpašs gandarījums, ja skolēns ir ‘’pakāpies’’ mācību rezultātos no 2 uz 4 ballēm un tādu skolēnu mums nav mazums , kaut vai salīdzinot ar 1.semestri. Mēs neesam izlases skola un tādi arī nekad nebūsim, bet mēs esam skola, kura dod iespēju ikvienam sasniegt sev vēlamos , iespējami labākos rezultātus.

Datora versija