Izglītības darbinieku konferencē - par emocionālo labsajūtu, komforta zonu un inovatīvas domāšanas attīstīšanu

02.09.2020
Izglītības darbinieku konferencē - par emocionālo labsajūtu, komforta zonu un inovatīvas domāšanas attīstīšanu
27. augustā, Ropažu Kultūras un izglītības centrā uz ikgadējo Ropažu novada izglītības darbinieku konferenci pulcējās Ropažu novada izglītības iestāžu darbinieki.

Šogad pedagogu atkal satikšanās prieks un jaunā mācību gada sākuma gaidīšanas laiks ir īpašs un citādāks nekā citus gadus – gatavojoties jaunajam mācību gadam pedagogiem jābūt gataviem gan jauniem izaicinājumiem, kas saistīti ar jaunā kompetenču mācību satura ieviešanu 1., 4. 7. un 10. klasēs, gan ar šobrīd pasaulē aktuālās vīrusinfekcijas Covid-19 ierobežošanas pasākumiem, lai maksimāli ilgi saglabātu iespēju mācīties klātienē.

Jauni izaicinājumi, spēja nemitīgi pilnveidoties, attīstot gan savas, gan savu audzēkņu zināšanas un prasmes, neapšaubāmi ir saistīta gan ar spēju izkāpt no komforta zonas, meklējot dažādas jaunas, inovatīvas un radošas pieejas situāciju un problēmu risināšanai, gan ar dažādām sajūtām un emocijām.

Tādēļ ļoti noderīgi ir ieklausīties profesionāļu viedoklī, gan atsvaidzinot atmiņā jau esošas zināšanas, gan paskatoties uz dažādām situācijām no kāda jauna, cita skatupunkta.

Konferences dienas pirmajā pusē ar iedvesmojošām un noderīgām lekcijām un praktiskiem padomiem dalījās zinoši eksperti –  Rīgas Stradiņu universitātes Psihosomatikas klīnikas ārsts – psihoterapeits Artūrs Miksons, kurš stāstīja par dažādiem emocionālajiem faktoriem, kā ikdienā tos atpazīt un kā ar tiem strādāt, savukārt organizāciju psihologs, personālvadības konsultants un treneris Uldis Pāvuls stāstīja un ar praktiskiem piemēriem demonstrēja, kā izkāpt no komforta zonas un kā trenēt inovatīvas domāšanas attīstīšanu.

Jau tradicionāli izglītības darbinieku konferencē tiek godināti tie Ropažu novada izglītības iestāžu pedagogi, kas izrādījuši īpašus sasniegumus, attieksmi un profesionalitāti.  

Šogad apbalvojumu “Par rītdienas pedagoģisko darbu šodien” saņēma:

Pirmsskolas izglītības iestādes “Annele” skolotāja Inga Bleidele

Visu savu uzmanību velta, rūpējoties par bērnu labsajūtu.  Tic katra bērna spējām sasniegt izvirzītos mērķus, tāpēc iedvesmo un atbalsta viņus ceļā uz tiem. Prot nodrošināt mācībām, ikdienas rotaļām un saskarsmei labvēlīgu, attīstību un izaugsmi  veicinošu vidi. Nozīmīgs ir viņas ieguldītais  darbs sadarbojoties  ar bērnu ģimenēm un  iestādes atbalsta komandu. Īpašu uzmanību  Inga velta individuālajam darbam ar  bērniem, kas veicina viņu spēju un prasmju izaugsmi.

Ropažu novada vidusskolas skolotāja pirmsskolā Zaķumuižā Ruta Novikova

Īstena Ropažu novada patriote. Pedagogs ar augstām darba spējām, lielu darba un dzīves pieredzi. Vienmēr atsaucīga, pretimnākoša, zinoša un radošām idejām bagāta. Bērnos spēj saskatīt labo un iedrošināt jauniem izaicinājumiem. Skolotāja motivē bērnus būt drošiem, pārliecinātiem par savu izvēli un aicina nebaidīties no kļūdām.

Ropažu novada vidusskolas skolotāja Ropažos Antra Urtāne

Cilvēks – darītājs. Spēj saprast un iedziļināties ikviena skolēna vajadzībās, sniegt nepieciešamo atbalstu, veicina skolēnu individuālo izaugsmi, nebaidās uzņemties izaicinājumus, atbildīga. Neatsaka palīdzību un sniedz atbalstu kolēģiem.

Ropažu novada vidusskolas skolotāja Zaķumuižā Inga Spriņģe

Viņas mācību stundas raksturo atslēgas vārdi: starppriekšmetu projekti, jēgpilna IT izmantošana un dziļā mācīšanās. Vienmēr par katru tēmu mēģina atrast reālās dzīves piemērus, aizraujoši un interesanti mācot par matemātiskajām prasmēm praktiskajā sadzīvē, par to, kas svarīgs bērnam. Labprāt sadarbojas ar kolēģiem un daudzas matemātiskās prasmes bērni apgūst vienlaicīgi vairākos mācību priekšmetos starppriekšmetu projektos ar ķīmiju, fiziku, matemātiku, ģeogrāfiju.

Mācību process ir mūsdienīgs – tiek izmantotas dažādas mobilās programmas matemātikas uzdevumu risināšanai. Skolotājas stundās skolēniem ir iespēja strādāt ar dažāda līmeņa uzdevumiem un attīstīt pētnieciskās prasmes. Skolotāja labprāt reflektē par savu profesionālo darbību  gan ar kolēģiem skolā, gan ārpus skolas, vadot gan kursus, gan meistarklases, kurās dalās ar labas prakses piemēriem. Reflektē gan par veiksmēm, gan par neveiksmēm, lai varētu mācīties arī no kļūdām. Piemīt skolotājam nepieciešamās pozitīvās ambīcijas un harizma, kas piesaista skolēnus un skolotājai ļauj iet uz priekšu un pilnveidoties.

Ropažu Mūzikas un mākslas skola “Rodenpois” skolotāja Santa Grigorjeva

Līdzdarbojas ilggadējo mūzikas skolu sadraudzības koncertu “Mana mīļā flauta” organizēšanā, kurā tiek veidotas dažādas, jaunas aranžijas gan lielākiem, gan mazākiem ansambļu sastāviem. Nemitīgi meklē jaunus veidus, kā darboties stundās un kolektīvajā muzicēšanā. Tiek apgūtas jaunas programmas: Muse Score (nošu rakstīšanas programma), IMovie (video montēšanas programma) un ieskats Logic Pro X (profesionālajā mūzikas ierakstīšanas programmā). Attālinātā mācību procesa laikā, kopīgi darbojoties Zoom tiešsaistēs, katra audzēkne iespēlēja savu izveidoto flautas spēles partiju un rezultātā tika apstrādāta un samontēta aranžija Haralda Ārlena dziesmai Over the rainbow.

Skolotāja ar audzēkni pagājušajā gadā piedalījusies starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā Naujene Wind 2020, iegūstot II.vietu, iegūta arī uzvara etīžu konkursā “Izaicinājums Tev, jaunais izpildītājmāksliniek!”, kurš notika attālinātajā mācību periodā, iesūtot video ar iespēlētām un sagatavotām etīdēm.

Skolotāja nemitīgi pašizglītojas, aktīvi darbojas tautas un oriģinālmūzikas grupā “Svīres” un savas prasmes un pieredzi labprāt nodod tālāk bērniem gan Ropažu Mūzikas skolā, gan arī citviet Latvijā.

Konferences noslēgumā izglītības darbiniekus ar dvēseliski skaistu un emocionālu koncertu iepriecināja tautas un oriģinālmūzikas grupa “Svīres”, kuru sastāvā darbojas Ropažu Mūzikas un mākslas skolas flautas spēles skolotāja Santa Grigiorjeva.

Ropažu novada pašvaldības vārdā visiem pedagogiem novēlam nerimstošas enerģijas, prieka un izaicinājumiem bagātu Jauno mācību gadu!

Inga Koleča,

Ropažu novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Datora versija