Iepazīstas ar gatavību jaunajam mācību gadam

30.08.2017
Iepazīstas ar gatavību jaunajam mācību gadam
Kā katru gadu, arī šogad, neilgi pirms Jaunā mācību gada sākuma, 30. augustā, Ropažu novada domes vadība un deputāti apmeklēja novada izglītības iestādes.

Deputāti tikās ar katras izglītības iestādes vadītāju, pārrunāja aktuāli risināmos problēmjautājumus un iepazinās ar izglītības iestāžu gatavību Jaunajam mācību gadam. Lielākas vai mazākās izmaiņas un pārmaiņas notikušas katrā no novada izglītības iestādēm un ik brīdi parādās jauni problēmjautājumi un situācijas, kurās jāatrod iespējami labākais un optimālākais risinājums.

Ropažu Mūzikas un mākslas skolā “Rodenpois” panākta vienošanās par mūzikas un mākslas nodaļas audzēkņu izvietošanos un darbošanos skolas telpās un Jaunatnes centra telpu izmantošanu skolas vajadzībām. Visu nākošo mācību gadu Mākslas nodaļas audzēkņi no filiāles Zaķumuižā dosies ar autobusu uz nodarbībām Ropažos.

Pirmsskolas izglītības iestādē “Annele” tiek veidota vēl viena jauna pirmsskolas izglītības grupa, tādēļ aktuāla ir mērķa realizēšanai atrasto telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības mācību procesa ikdienas vajadzību nodrošināšanai. Aktuāls ir arī jautājums par kompetenču pieejas mācību darbā aprobēšanu pirmsskolas izglītības iestādē.

Ropažu vidusskolā norit aktīva gatavošanās Jaunā mācību gada sagaidīšanai. Darāmā daudz, jo skola renovācijas rezultātā tikusi pie jaunām, plašām un gaišām telpām, kuras nu ir jāapdzīvo un jāiekārto atbilstoši vajadzībām. Neskatoties uz to, ka daļa skolas mēbeļu un aparatūras aprīkojuma iepirkuma procedūras dēļ vēl nav iegādāta un piegādāta, skola aktīvi gatavojas Jaunajam mācību gadam. Tiek aprīkota virtuve un ēdamzāle, gatavotas telpas pirmo klašu audzēkņu uzņemšanai.

Zaķumuižas pamatskola jau faktiski gatava audzēkņu sagaidīšanai. Arī Zaķumuižas pamatskolā šajā mācību gadā dažas izmaiņas. Skolas audzēkņu skaits ar katru gadu palielinās gan pirmsskolā, gan pamatskolā un telpu paliek par maz.  Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pieejamību, skolas telpās izveidota jauna pirmsskolas grupa, savukārt zēnu mājturības kabinets pārcelts uz Zaķumuižas kultūras namu, lai izveidotu mācību klasi pirmās klases skolēniem. Arī Zaķumuižas pamatskola jaunajā mācību gadā piedalās projektā par kompetenču pieejas aprobēšanu mācību saturā, tā kā gads solās būt interesants un jauniem izaicinājumiem pilns gan skolēniem, gan arī skolotājiem un, protams, arī vecākiem.

Lai Jaunais mācību gads Ropažu novadā ir aizraujošs, interesants un jauniem atklājumiem, jaunām zināšanām bagāts!

Informāciju sagatavoja

Ropažu novada pašvaldības SA daļa

Datora versija