Ēnu diena 2019 Ropažu vidusskolā

14.02.2019
Ēnu diena 2019 Ropažu vidusskolā
Skolā šī diena tika noteikta kā projektu diena ar integrētu karjeras izglītības saturu.

Skolēniem, kuri nedevās ēnot ārpus skolas, bija iespēja tikties ar dažādu amatu, profesiju un karjeras ceļa pārstāvjiem, tādejādi izzinot darba pasauli un aizdomājoties par savām karjeras iespējām vienā vai otrā jomā. Daļa no šīm aktivitātēm norisinājās ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Arheologs Uģis Urtāns 6.a,7.ab, 9.ab, 10.,11.,12.klašu skolēnus iepazīstināja ar arheologa profesijas izaicinājumiem, mūsdienu metodēm, izglītības un darba iespējām, kā arī demonstrēja paša iegūtos lietiskos avotus un organizētos izrakumus mums tuvējā Ķoderu pilskalnā. Kā atzina skolēni, sākumā šķitīs, ka tas nebūs interesanti, bet uzzināja daudz jauna, izrādījās, ka arheologa amatā noder vairāki  mācību priekšmeti, kuri tiek apgūti skolā.

Liela ražošanas uzņēmuma tirdzniecības nodaļas vadītājs Zigurds Erciņš iepazīstināja ar ražošanas procesu 2.klases bērnus, rosinot izvēlēto mērķi censties vienmēr sasniegt. Savukārt ar 9.-12.klašu skolēniem pārrunāja savu karjeras ceļu dažādās nozarēs, iegūto izglītību, rosināja pieņemt jebkurus izaicinājumus, lai izprastu to, kas katram ir derīgs.

Medmāsa Inessa Daukšte ar 4.klašu bērniem pārrunāja profesijas prieka brīžus un grūtības, demonstrēja darba instrumentus.  Skolēni ar interesi klausījās stāstījumu un arī paši dalījās savā pieredzē.

Uzņēmēja Nellija Štolcermane 5.ab, 6.a, 7.ab, 12.klašu skolēniem pastāstīja par savu ceļu uz privāto biznesu, par karjeras kāpnēm, izaicinājumiem privātajā uzņēmējdarbībā.

Interesanta saruna izvērsās 3.klašu skolēniem par vilciena konduktora/mašīnista palīga darbu ar Nelliju Rodinu. Izrādās mūsdienās tā nav tikai vilciena biļešu pārdošana, bet jāuzņemas atbildība arī par kārtību un drošību vilciena vagonos.

Savukārt 2.klases skolēni pēc nodarbības par ražošanas procesu, ķērās klāt paši un ēnoja savu skolotāju Indru Ķeķi mājsaimnieces amatā - gatavoja mīklu, cepa cepumus un visā skolā radīja svētku noskaņu.

Pedagoģe karjeras konsultante

Velga Rotberga - Bleija

Datora versija