Ekoskolām arī šogad Zaļais karogs un daudz interesantu aktivitāšu

11.10.2016
Ekoskolām arī šogad Zaļais karogs un daudz interesantu aktivitāšu
Arī šogad mūsu novada Ekoskolu – Pirmsskolas izglītības iestādes “Annele” un Ropažu vidusskolas – aktivitātes vides izglītības jomā tika novērtētas ar visaugstāko starptautisko novērtējumu vides izglītībā – Ekoskolas nosaukumu un Zaļā karoga balvu.

Zaļā karoga balvu “Annele”  un Ropažu vidusskola saņēma svinīgajā apbalvošanas ceremonijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kurā vienlaikus notika arī  Vides izglītības fonda sadarbībā ar UNESCO Latvijas nacionālo komisiju, LAPAS (Latvijas platformu attīstības sadarbībai) un LAPSA (Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociāciju) rīkotās kampaņas “Solis pasaulē” atklāšana ar Ekoskolu pārstāvju kopīgo gājienu.

Kampaņas mērķis ir veicināt dažādu iestāžu un skolu pārstāvju sadarbību, lai veicinātu vides un globālās izglītības tēmu apskatīšanu mācību saturā. Saistībā ar kampaņu Ekoskolām un citiem interesentiem būs iespēja piedalīties ikgadējās Ekoskolu Rīcības dienās, Globālās izglītības nedēļā un starptautiskajā izglītības akcijā “Pasaulē lielākā mācību stunda”.

Gājienā savstarpējas sadarbības nepieciešamība tika simboliski parādīta, savijot katras skolas atvestu pavedienu lielā zināšanu, rīcību un apņemšanās kamolā, kuram radošā akcijā tiks aicināti savu apņemšanos pievienot arī vairāku valsts institūciju – VARAM, IZM un ĀM – pārstāvji. 

“Annele” – Veselīgs dzīvesveids, ēdam atbildīgi un emocionālā audzināšana

“Annelei” Ekoskolu Zaļais karogs tiek piešķirts jau ceturto gadu. PII “Annele” vadītājas vietniece izglītības jomā Vizma Mužika stāsta, ka šogad “Anneles” Ekoskolas izvēlētā gada tēma ir Veselīgs dzīvesveids, kas palīdzēsturpināt un nostiprināt projektā “Ēdam atbildīgi” aizsāktos paradumus. “Annele” arī šogad pievērsīs lielu uzmanību bērnu ēdināšanai, meklējot uzlabojumus un turpinās aizsākto tradīciju mācīt bērnus ēdienreizēs uzlikt uz šķīvja tik daudz ēdiena, cik viņš pats vēlas un spēj apēst, tādējādi samazinot nelietderīgi izlietot pārtikas apjomus.

Šo mācību gadu “Annele” sākusi arī ar nopietnu ekspertu atzinību. Septembra vidū “Annele” tika uzaicināta piedalīties Ziemeļvalstu ministru padomes rīkotajā seminārā “Par pārtikas atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībās un skolās”, kur tika diskutēts par pārtikas atkritumiem un to samazināšanu, aplūkoti Ziemeļvalstu labās prakses piemēri. Dr. sc. ing. Janas Simanovskas prezentācijā “Annele” tika demonstrēts kā labās prakses piemērs Latvijā, kā izglītības iestādes var ietekmēt pārtikas atkritumu samazināšanu, vienlaikus izglītojot.

Bez Ekoskolas un projekta “Ēdam atbildīgi” aktivitātēm, “Annele” turpina iesaistīties arī citās aktivitātēs un projektos.  “Kriksīši” šogad piedalīsies Etwining projektā “Daudz cukura”, kurā kopā ar Rīgas pirmsskolas izglītības iestādi “Viršu dārzs” un Pastendes pirmsskolas izglītības iestādi “Ķipariņš” mācīsies, kā mērķtiecīgi un lietderīgi ar cukuru uzņemto enerģiju pārstrādāt. Savukārt “Brīnumpupa” šogad turpinās līdzdalību projektā par bioloģisko daudzveidību

Taču pats galvenais akcents šogad “Annelē” tiks likts uz bērnu emocionālo audzināšanu un emocionālo veselību. Gada laikā bērni kopā ar savām audzinātājām un vecākiem pēc īpašas 7 soļu sistēmas ar dažādiem uzdevumiem un mērķiem mācīsies iepazīt un atpazīt dažādas emocijas, kontrolēt tās un veidot apzinātu uzvedību atbilstoši situācijai. Rezultātā iecerēts izveidot vizuālu, uzskates materiālu.

Ropažu vidusskola – Enerģija, sadarbība, ēdam un dzīvojam  atbildīgi

Ropažu vidusskola Ekoskolu programmā sāka darboties 2009./2010.m.g., un šis ir jau sestais gads, kad skola iegūst Ekoskolu programmas augstāko novērtējumu - Zaļo karogu.

Par to, ka Ropažu vidusskola ir  sadzirdēta un saredzēta savā Ekoskolas darbībā, liecina tas, ka skolas pieredzi un domas vēlas uzklausīt un popularizēt arī  Latvijas mediji. Žurnālā ”Vides Vēstis” augusta numurā ir par skolas realizēto projektu „Ēdam atbildīgi”, bet laikraksts „Ļatvijas Avīze” (nr. 28.09.2016.) septembrī uzaicināja Ekoskolas programmas vadītāju Silviju Kantāni uz diskusiju par sabiedrības izglītošanu vides jautājumos, kurā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece vides jautājumos Alda Ozola, Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece Velga  Kakse, biedrības „Zaļās josta” projektu direktore Ilze Liepa - Balode un Vides izglītības fonda Ekoskolu programmas pārstāvis Edmunds Cepurītis.

Šogad Ropažu vidusskolas Ekoskolas izvēlētā gada tēma ir Enerģija, taču vienlaikus tiks turpinātas dažādas aktivitātes  aktualizējot arī pārējās astoņas Ekoskolu tēmas.

Ropažu vidusskola turpina līdzdalību projektos “Ēdam atbildīgi” un „Lielās augu medības”, kas šogad tiks nostiprināti un turpināti. Projektā „Lielās augu medības”  darbosies 1.-3. klašu skolēni.

Ropažu vidusskolas Ekoskolu programmas koordinatore Silvija Kantāne uzsver, ka Ropažu vidusskola, kā ik gadu, ir atvērta jaunām aktivitātēm, sadarbībai un pārmaiņām:

“Šogad situācija skolā ir mainījusies - iespējas darboties ir gan ierobežotas, gan vienlaikus ļoti  interesantas. Tas ir saistīts ar skolas renovācijas darbiem. Šobrīd esam izvietoti piecās ēkās un satikties vienuviet ir diezgan sarežģīti. Bet, ja ir vēlēšanās darboties, tad visu var atrisināt. Ir taču 21. gs, kad labi darbojas tehnoloģijas! Jaunieši Ropažu novadā ir atjautīgi un darboties griboši. Arī skolas pedagogi ir labi mobilizējušies un piedāvā visdažādākās metodes arī Ekoskolas darbam. Izmantosim mācību darbu, stundu vielu,  lielākie veidos projektiņus, referātus, maketus, ekskursiju maršrutus, eksperimentus un prezentēs tos jaunākajiem skolēniem pēc iepriekš sastādīta grafika.

Tātad - mācīsimies paši un mācīsim arī citus!”

 

Informāciju sagatavoja

Ropažu novada pašvaldības SA daļa

 

 

Datora versija