Arī nedēļā no 26. līdz 30. aprīlim skolēni ropažu novada vidusskolā mācības turpinās klātienē

24.04.2021
Arī nedēļā no 26. līdz 30. aprīlim skolēni ropažu novada vidusskolā mācības turpinās klātienē
Ropažu novada dome 2021. gada 23. aprīļa ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu par mācību procesa īstenošanu klātienē Ropažu novada vidusskolā skolēniem no 1. līdz 6. klasei un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.– 9. un 10.–11. klasēm nedēļā no 26. līdz 30. aprīlim.

Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības un lai nodrošinātu skolēniem veselībai drošu iespēju nokļūt izglītības iestādē, pašvaldība nodrošinās atbilstošu skolēnu autobusu reisu skaitu nokļūšanai uz un no izglītības iestādes.

Klātienes mācību norises laikā visiem izglītības iestāžu darbiniekiem, skolēnu autobusu šoferiem un arī ēdināšanas pakalpojuma nodrošinātājiem tiks nodrošināta testēšana, lai kontrolētu un maksimāli izslēgtu vīrusinfekcijas izplatību.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” mācību procesu klātienē 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē var īstenot, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā.

2021. gada 20. aprīlī SPKC mājas lapā https://www.spkc.gov.lv/lv/covid-19-saslimstibas-raditaji-pasvaldibas , kā arī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētā informācija liecina, ka 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju Ropažu novadā ir 234. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.360 32.7 3.punktu un 32.7 3.2. apakšpunktu, atsevišķos gadījumos, ievērojot epidemioloģiskos apstākļus, kas mazina Covid-19 izplatīšanās riskus, mācību procesu klātienē 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē var organizēt arī tad, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 200, bet ne vairāk kā 250 – lemjot par klātienes mācību turpināšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā. Situācijas izvērtējums tiek balstīts uz vairākiem epidemioloģiskiem kritērijiem, to skaitā uz jaunatklāto Covid-19 gadījumu ģeogrāfisko sadalījumu, to sasaisti ar konkrētām iestādēm, uzņēmumiem, mājsaimniecībām, pasākumiem u. c., vienlaikus vērtējot to iespējamo ietekmi uz izglītības procesa organizāciju.

Šobrīd, organizējot klātienes mācības Ropažu novada vidusskolā, nav saņemta informācija par kādu saslimšanas gadījumu ar Covid-19, kā arī iespēju robežās tiek nodrošināti visi nepieciešamie piesardzības pasākumi un skolēni pēc iespējas biežāk atrodas ārā, līdz ar to Ropažu novada dome, izvērtējot esošo situāciju, pieņēmusi lēmumu turpināt klātienes mācību organizēšanu skolēniem Ropažu novada vidusskolā arī nākamajā nedēļā no 26. līdz 30. aprīlim.

Datora versija