Aizsākot un turpinot tradīciju

08.09.2016
Aizsākot un turpinot tradīciju
Jaunā mācību gada pirmo nedēļu Ropažu vidusskolas 1., 12. un 9. klases skolēni sāka ar jau pagājušajā gadā aizsāktu tradīciju – ābeļu stādīšanu Ropažos un jaunu tradīciju - līdzdalību projektā "Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei".

Pavasaros ropažniekus un mūsu novada viesus priecē dažnedažādās krāsās ziedoša ābeļu ziedu aleja  ceļā uz Ropažiem. Lai laika gaitā iespēju robežās atjaunotu ābeļu aleju, kā arī, lai dotu iespēju priecāties par jauniem, skaisti ziedošiem kokiem mūsu novada centrā, jau pagājušajā gadā ābeļu stādīšanas tradīciju aizsāka Ropažu vidusskolas Ekoskola un šīs programmas koordinatore Silvija Kantāne sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldību.

Ābeļkoku stādīšanā piedalījās Ropažu vidusskolas Ekoskolu programmas koordinatore Silvija Kantāne, 12. klases skolēni, kuri čakli palīdzēja mazākajiem, un 1. klašu skolēni ar savām skolotājām Aiju Dzeni un Solvitu Liepiņu, skolotāju palīgu Birutu Pelēķi, Ropažu vidusskolas direktora vietnieces Velga Rotberga Bleija un Rita Freimane, kā arī Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Antons Cibuļskis, pašvaldības Administrācijas vadītāja Signe Grūbe un dārzniece Ieva Damberga.

Laukumā pie Rīgas ielas mājām, iebraucot Ropažos, katra Ropažu vidusskolas pirmā klase piepalīdzot 12. klases skolēniem, iestādīja vienu dekoratīvo ābeli un, protams, tika novērtēts arī tas, ka iedzīvojušās pērn stādītās ābelītes. Secinājums – ābelītes aprūpētas pienācīgi, aug skaisti un priecē arī ar krāsainiem dekoratīvajiem ābolīšiem.

Pirmo klašu skolēni skatījās, kā tiek rakta bedre jaunajiem kociņiem, kā tiek noteikts, cik dziļai jābūt bedrei, kā augsne tiek uzlabota ar melnzemi, kā kociņš jāstāda, kā jāatsien utt.

Lielās talkas laikā stādītās ābeles ābeļu alejā gan nav iedzīvojušās un izskatās, ka vaina nav bijusi nepareizā stādīšanā, bet gan pašos koku stādos jau pirms to dēstīšanas zemē, tādēļ tās šoruden tiks nomainītas pret jauniem, cerams, dzīvotspējīgākiem stādiem.

Savukārt 9. klases skolēni skolotāju Silvijas Kantānes un Ārijas Bukevičas vadībā, klātesot arī Ropažu vidusskolas direktoram Pēterim Saleniekam, piedalījās Meža dienu 2016 projektā “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei”, kurā iesaistījusies Ropažu novada pašvaldība. Projekta mērķis ir izmantojot valsts atbalstu, uzsākt jaunu tradīciju Latvijas pašvaldībās un darīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem vai mazo koka arhitektūras objektiem parkos, gatavojoties Latvijas simtgadei.  

Ņemot vērā Ropažu parka attīstības koncepciju, kas paredz plašu labiekārtošanas darbu veikšanu Ropažu parkā, izveidojot un labiekārtojot jaunas pastaigu taciņas, aprīkojot tās ar apgaismojumu, paredzot vietas jauniem soliņiem un jauniem stādījumiem, kā arī profesionāla ainavu arhitekta izvērtējumu parkā esošajiem stādījumiem un ieteikumus jaunu apstādījumu ierīkošanai un esošo rekonstrukcijai, Ropažu novada pašvaldība projekta “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” atvēlētā finansējuma ietvaros nolēma veidot jaunus stādījumus Ropažu parkā pie dīķa, ar to palīdzību norobežojot parku no valsts nozīmes ceļa P10 Ropaži – Inčukalns.

Lai veidotu šādu norobežojumu tika stādītas spirejas, kas ir krāšņi ziedoši, vasarzaļi krūmi. Savukārt septembra otrajā pusē  jaunā apstādījumu vieta tiks papildināta arī ar grimoņiem.

Ropažu vidusskolas 9. klases skolēni uz darbu nebija mudināmi, paši aktīvi ķērās klāt veicamajam darbiņam un ļoti īsā laikā darbs tiks padarīts. Paldies skolēniem par iesaistīšanos savas dzīvesvietas vides uzlabošanā.

Fotogrāfijas

Informāciju sagatavoja

Ropažu novada pašvaldības SA daļa

 

       

Datora versija