Vēsture

Ziņas par bērnu apmācīšanu Ropažos (Rodenpois) ir jau 17.gadsimta baznīcu vizitācijas protokolos, bet pirmā skolas ēka minēta 1766. gada baznīcu pārbaudē. Ilgus gadus Ropažos bija draudzes skola Pārupēs. 19. gadsimta 90tos gados tur strādāja A. Kažoks un Doku Atis.

19. gadsimtā bez draudzes skolas bija arī pagastskolas Kākciemā, Endzeliņos, Augšciemā.

1935. gadā Ropažos uzcēla jaunu modernu, labi aprīkotu 6-klasīgo pamatskolu 150 skolēniem. Tajā ir elektrība, ūdensvads, radio, mūzikas instrumenti, mācību līdzekļi un internāts.

1956. gadā Ropažu skola kļūst par augošu vidusskolu. 1971. gadā pabeidza skolas piebūvi, ierīkoja centrālapkuri arī vecajā skolā, notiek pāreja uz kabinetu sistēmu.

1972. gadā Ropažu vidusskolai pievieno Kākciema un Zaķumuižas pamatskolas.

2002. gadā skolai līdzās darbu sāk sporta halle, 2005. gadā starp skolu un sporta halli ierīko Informācijas centru un 2008. gada 31. maijā atklājRopažu novada kultūras un izglītības centru, kuru izmanto arī Ropažu vidusskolas kolektīvs.

Pēckara gados par skolu pārziņiem strādājuši R.Dandens, A.Karpoviča. 17 gadus skolu vadījusi N.Runkovska. No 1977. gada līdz mūsdienām direktora pienākumus veikuši R.Venska, R.Alhimionoks, J.Cinītis, S.Kalniņa, M.Priede, un pašreiz skolu vada P.Salenieks.

Ropažu skolā mācījušies pazīstami rakstnieki Jānis Kalniņš un Alberts Bels, Latvijā un pasaulē zināmi sportisti H.Šlēgelmilhs, N. Šlēgelmilha, J. Tomsons, L. Krota (Tomsone), G. Siliņš, ekstremālo sporta veidu pārstāvis Ivars Beitāns.

Kopš 2006. gada darbojas skolas muzejs, skolai ir savs karogs, emblēma un himna.


Datora versija