Ropažu novada vidusskola

Ropažu novada vidusskola

 

Ropažu novada vidusskola ir vispārējās izglītības iestāde, kas izveidota, reorganizējot Zaķumuižas pamatskolu un Ropažu vidusskolu.  Skola darbu uzsāka 2019.gada 1.augustā.

 

Ropažu novada vidusskola īsteno šādas izglītības programmas šādās īstenošanas vietās:

 

  • vispārējās pamatizglītības izglītības programma (programmas kods 21011111) tiek īstenota Ropažos, Rīgas ielā 5, Zaķumuižā, Skolas ielā 3 un Parka ielā 6;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611) tiek īstenota Ropažos, Rīgas ielā 5, Zaķumuižā, Skolas ielā 3 un Parka ielā 6;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811) tiek īstenota Ropažos, Rīgas ielā 5;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem(programmas kods 21015911) tiek īstenota Ropažos, Rīgas ielā 5;
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (programmas kods 31011011), kas tiek īstenota Ropažos, Rīgas ielā 5.

Ropažu novada vidusskolas īpašais piedāvājums 2019./2020.m.g. ir izaugsmes domāšanas programmas ieviešana. Izaugsmes domāšanas veicināšana ļauj skolēnos attīstīt ticību, ka viņi var sasniegt augstus mērķus, ja vien saņem atbalstu un ir gatavi neatlaidīgi strādāt, kļūdīties un mācīties no kļūdām.

 

Vairāk par skolas darba organizāciju iespējams izlasīt skolas interneta vietnē: www.ropazu-skola.lv.

56.974736,24.635631

Dokumenti

Ropažu novada vidusskolas nolikums
.pdf
06.08.2019
Datora versija