Ropažu Mūzikas un mākslas skola "Rodenpois"

Ropažu Mūzikas un mākslas skola "Rodenpois"

Kontakti

+371 67918337

 Direktore: Daiga Jankovska, daiga.jankovska@ropazi.lv

 

Direktora vietniece mūzikas izglītības programmās: Inese Paura, inese.paura@inbox.lv

Direktora vietniece mākslas izglītības programmā: Agnese Spridzāne, agnesespridzane@gmail.com

Ropažu Mūzikas un mākslas skola «Rodenpois» ir dibināta 1990. gadā. Sākotnēji darbojās tikai mūzikas nodaļa, bet no 1994. gada ir atvērta arī mākslas nodaļa.

Ropažu Mūzikas un mākslas skola „Rodenpois” ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā novada bērni sešos līdz astoņos gados iegūt profesionālās ievirzes izglītību mūzikā vai mākslā. Audzēkņi mācības skolā uzsāk līdztekus vispārējai pamatizglītībai.

Absolvējot kādu no izglītības programmām, tiek iegūta apliecība par profesionālās ievirzes izglītības apguvi, līdz ar to, skolas absolventi mācības var turpināt vidējās izglītības iestādēs, jau apzinoties izvēlētās profesijas atbilstību interesēm un spējām.

Mūzikas un mākslas skolā tās audzēkņi pilnvērtīgi pavada savu brīvo laiku, kļūst mērķtiecīgāki, patstāvīgāki un ar lielāku pašvērtības izjūtu. Mācības augstākā līmenī turpina arī tie, kuri sākumā šo iespēju uzskatīja par nesasniedzamu mērķi.

Ropažu Mūzikas un mākslas skolā apgūstamās akreditētās profesionālās ievirzes izglītības programmas un to apguves apjoms un  ilgums:  

 

Izglītības apakšprogrammas nosaukums Kods Veids Īstenošanas apjoms Īstenošanas laiks
Vizuāli plastiskā māksla 20V21100 Prof.ievizes
izglīt.progr.
2455 7 gadi
Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle 20V21201 Prof.ievizes
izglīt.progr.
2030       8 gadi
Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle 20V21201 Prof.ievizes
izglīt.progr.
1697      6 gadi
Stīgu instrumentu spēle - Vijoļspēle         20V21202 Prof.ievizes
izglīt.progr.
2152      8 gadi
 Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle 20V21202 Prof.ievizes
izglīt.progr.
1697        6 gadi
 Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle 20V21203 Prof.ievizes
izglīt.progr.
1697 6 gadi
Pūšaminstrumentu spēle - Saksafona spēle 20V21203 Prof.ievizes
izglīt.progr.
1697 6 gadi
Sitaminstrumentu spēle 20V21204 Prof.ievizes
izglīt.progr.
1697 6 gadi
Mūsdienu ritma mūzika 20V21209 Prof.ievizes
izglīt.progr.
1697 6 gadi

Mūzikas programmas apguve balstās uz mūzikas teorētisko priekšmetu (solfedžo, mūzikas literatūra) un instrumentu spēles pamatu apgūšanu. Apgūstot instrumenta spēli, ar otro mācību gadu, audzēkņi apgūst arī klavierspēli un kolektīvo muzicēšanu. Motivētākie mūzikas nodaļas audzēkņi piedalās gan valsts, gan starptautiskajos konkursos.
 

56.972835,24.63356

Dokumenti

Ropažu Mūzikas un mākslas skolas "Rodenpois" pašnovērtējuma ziņojums
.pdf
16.10.2019
Datora versija