Vangažu pirmsskolas izglītības iestāde "Jancis"

Vangažu pirmsskolas izglītības iestāde "Jancis"

Kontakti

PII "Jancis" vadītāja: Kadrija Janisele
Tālrunis: 67995292, 26516744
E-pasts: pii_jancis@incukalns.lv


Izglītības metodiķe: Kitija Meikšāne
Tālrunis: 67995278

Medmāsa: Edīte Stariņa
Tālrunis: 67995278

Logopēds: Inita Liepa
Darba laiks: pirmdienās no pl.8.00 līdz 14.00
Tālrunis: 67995278

Vairāk informācijas par pirmsskolas izglītības iestādi "Jancis" varat skatīt ŠEIT.

Datora versija