Zaķumuižas sporta zāle

Zaķumuižas sporta zāle

Darba laiks

Darba laiks
Darba dienās 8:00 - 22:00
Brīvdienās: 9:00 - 21:00

Slēgts šādās  dienās: 18. novembrī, 24., 25. un 31. decembris, 1. janvāris, Pirmās un otrās Lieldienas, 1. maijs, 4. maijs 23.un 24. jūnijs.

Zaķumuižas sporta zāles pakalpojumi:

 

 - Sporta zāles īre
 - Trenažieru zāles abonements vai vienreizējs apmeklējums
 - Galda spēles (novuss, galda teniss)
 - Šautriņu spēle

 

Skolēnu interešu izglītība sportā


Skolēnu interešu izglītības pulciņi sportā pieejami visiem Ropažu novadā deklarētajiem vai Ropažu novada mācību iestāžu audzēkņiem. Skolēniem jāizvēlas interesējošais sporta veids, jāiepazīstas ar treniņu laikiem, vecākiem jāaizpilda iesniegums un jānogādā to sporta veida grupas trenerim. Interešu izglītību sportā skolēniem (trenera atalgojumu, sporta zāles īri) sedz pašvaldība. Informācija par skolēnu interešu izglītību sportā: evita.eglaja@ropazi.lv, +371 29576220.

Iesniegums par bērna uzņemšanu interešu izglītības sportā pulciņā.

Sporta nodarbības pieaugušajiem


Galda spēles (novuss, šautriņas, galda teniss)
Sadarbībā ar Sporta klubu "Skille", otrdienās un ceturtdienās no plkst.19:00 

 

Ropažu Sporta centra Zaķumuižas sporta zāles noslogojums 2016./2017. gada sezonai (6.02.2017)


Zāles izīrē pilngadīgām fiziskām personām un juridiskām personām uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Trenažieru zāles pakalpojumus izīrē fiziskām pilgadīgam personām. Nepilngadīgiem atļauts nodarboties pilngadīgas personas uzraudzībā vai ar trenera rekomendāciju un trenera atbildībā. Visiem apmeklētājiem ir jāiepazīstas ar sporta centra drošības tehnikas un ieksējās kārtības noteikumiem. Par īrējamo laiku vai abonementu jāveic priekšapmaksa pie administratora.

Ropažu Sporta centra Zaķumuižas sporta zāles iekšējās kārtības un drošības tehnikas noteikumi. (*pdf)

Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Ropažu novada Sporta centrs (*.pdf)

56.9698105,24.488512
Datora versija