2017. gads

4 22.03.2017 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības pabalstiem Ropažu novadā"
5 22.03.2017 Par pabalstu transporta izdevumu segšanai
3 27.02.2017 Grozījums Ropažu novada domes 2016. gada 28. septembra saistošos noteikumos Nr. 11 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ropažu novadā 2017. gadā un nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu"
1 25.01.2017 Grozījums Ropažu novada domes 25.11.2015. saistošajos noteikumos Nr. 17 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"
2 25.01.2017 Par Ropažu novada pašvaldības 2017. gada budžetu
Datora versija