Izsoles

Pašvaldības nekustamā īpašuma "Jaunbagumi 48", Ropažu novadā izsoles noteikumi
.pdf
10.04.2017
Pašvaldības nekustamā īpašuma "Tumšupe 19", Podkājas, Ropažu novads izsoles noteikumi
.pdf
10.04.2017
Datora versija